Dikkat ve Hafıza Çalışmaları

Dikkat dağınıklığı, beynin belli bir konuya, istenen sürede, yeterince odaklanamaması şeklinde açıklanabilir. Çocuğun yetersizliğinden çok, nörofizyolojik şartlara bağlıdır.  Bir işe başlama, devam ettirme, sonlandırma, uyanık olma vs. süreçler söz konusudur. Günümüzde yalnız çocuklarda değil, ergenlerde hatta yetişkinlerde bile bu soruna sıklıkla rastlanmaktadır. Dikkat süresi ve yoğunluğu her yaşta farklıdır; yaş küçüldükçe, bir konuya odaklanma süresi de azalır. 

Tanı alacak yoğunlukta olmasa bile, hemen her öğrenci yoğun ve stresli çalışma dönemlerinde dikkatini toplama konusunda sıkıntı yaşar. İyi haber ise; dikkat bilişsel bir süreç olduğundan doğru çalışmalarla istenen doğrultuda geliştirilebilir. Böylelikle, çocuklar yapmaları gereken sorumlulukları daha kolay planlayıp hayata geçirebilir; sınav ve projelerde heyecanlandıklarında yaptıkları hataları azaltabilirler.